Kozanlar Jeotermal Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatcıları Derneği kurucu üyesidir.

Bilgi İçin

0 272 512 98 06

Kozanlar Jeotermal dünya markası bayilikleri ile malzeme ve ekipman ihtiyaçlarınızı karşılıyor

Kozanlar Jeotermal ,tek elden dağıtım ağı projelendirmesi ve kurulumunu

gerçekleştirmektedir. Tek elden dağıtım yolu ile jeotermal kaynaklardan

tasarruf edilmekte, proje dahilindeki seralar ve oteller jeotermal enerjiden

eşit imkanlarla yararlanıp daha düşük maliyetle ısınmaktadır.

Kozanlar Jeotermal jeotermal sahalara yakın şehirler için jeotermal suyun

nakil işleri , ısıtma ağının projelendirilmesi, ısı merkezleri yolu ile şehir

ısıtmanın gerçekleştirilmesi taahhütlerini, uzman ve tecrübeli saha ekipleri

ile gerçekleştirmektedir.

Bölgesel Isıtma

Kuyu Testleri

Isıtma Proje

Tek Elden Dağıtım Ağı

Şehir Isıtma Ağı

Jeotermal Kaynaklarınız için

Doğru Çözüm Ortağınız…

KOZANLARJEOTERMAL