Kozanlar Jeotermal Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatcıları Derneği kurucu üyesidir.

Sera Isıtma İşlem Basamakları

Jeotermal kaynak enerji hesabı

Isı merkezi projesi

Sera alanı ısıtma projesi

Sistem ısıtma projesinin uygulanabilirliğinin

sanal ortamda test edilmesi

Malzeme ve ekipmanların hazırlanması

Isı merkezinin tamamlanması

Borulama ve sera içi montajın

tamamlanması

Sera otomasyon sistemi kurulumu

Sistem ısıtmasının devreye alınarak kontrolü

Sistem uzaktan kontrol yazılım desteği

Projenin tüm kontrollerinin yapılarak

teslim edilmesi

Yatırım alanının etüd edilmesi

Ön Çalışma

Projelendirme

Kuyu testleri ve su analizi (ücretli)

Analiz sonuçlarına göre malzeme ekipman

belirlenmesi

Saha Çalışması

Kontrol ve Teslim

Sera Isıtma Sistem lerinde  %100 Çözüm
Ne kadar Jeotermal enerjiye sahipsiniz ? Jeotermal kaynak suyunuzu analiz ettirdiniz mi? Hangi ekipman ve malzemeyi hangi şartlarda seçeceksiniz? Daha büyük eşanjörler, pompalar,  borular … Isıtma için çözüm mü ? Isı kayıplarınız neler, enerji hesaplarına doğru yansıtıldı mı ? Homojen ısı dağılımı nasıl sağlanır ? En kötü şartlar için seranız güvende mi?
SERALARINIZ İÇİN ÖNEMLİ !
KOZANLAR SERA SİSTEMLERİ

Maliyet çıkarılarak bilgilendirme ve sözleşme

yapılması